Thuis

 

Middels de digitale snelweg willen wij graag onze ongeremde vreemdsoortige liefde voor de royale bard, Elvis A(a)ron Presley met u delen. Naast de jaarlijkse uitgave van minimaal een gedrukte versie van Almost in Elvis willen we u ook online verblijden met essays, gedichten, nieuwsberichten, (eigen) filmpjes enzovoort. Gaat u mee?