ingezonden brief anonieme bron fbi

In 2012 zullen wij als ordinaire stervelingen van dichtbij kennismaken met het groteske hemellichaam Nibiru, bewoond door een volk luisterend naar de naam Soemeriers. Alhoewel het twijfelachtig is of ze zullen opkijken als we ze ook daadwerkelijk zo noemen, aangezien wij ze deze naam hebben gegeven. De kans is groter dat ze een naam hebben waarbij wij ons tong voor moeten inslikken en onmogelijke tonen moeten voortbrengen en het niet onbelangrijk is om een spuugbakje dichtbij te hebben. Afijn, Nibiru dus. Volgens de Maya’s stopt de tijd zoals wij die kennen, rond de kerstdagen van het jaar 2012 en deze relatieve ondermijning van de klok zou allemaal op het conto komen van Nibiru en zijn bewoners. Het schijnt dat de klimaatveranderingen een van de onheilspellende voorbodes zijn van de nadering van onze vrienden op Nibiru. Het heeft iets te maken met de zwaartekracht van deze grote kolos en de zonnewinden van de Zon, die zich steeds meer aangetrokken voelen tot die verdomde rotsblok. Ook in de spelonken van de verdonkermaande bibliotheken van de Vrije Metselarij zijn documenten opgedoken die ook spreken van een einde en een nieuw begin ergens in 2012. Nu wachten maar.
Echter, waarom dit inleidende stukje optimisme nodig is om mee te beginnen ligt gelegen in het feit dat onze held Elvis Presley nog leeft en ons in 2012 zal aanvoeren in de strijd tegen die drugsbendes en Amerika-haters van Nibiru. In zijn onmetelijke goedheid zal hij ons verblijden met het nieuws dat hij jaren ondergedoken heeft gezeten om zich in alle rust voor te kunnen bereiden op de alles beslissende oorlog die onze blauwe homp aarde en water moet behoeden van een voortijdig einde.
Het bovenstaande berust niet op zo maar ingevingen en heeft ook niet als doel om de verkoopcijfers van Almost in Elvis nog meer op te krikken. Neen, alles is gebaseerd op sober onderzoek en onafhankelijke journalistiek van een overtuigend nuchter gehalte. Elvis heeft de wereld via zijn muziek, films en interviews al meermalen uitgelaten over zijn uiteindelijke doel in het leven. Cryptisch weliswaar, want vroegtijdige paniek is nog nooit iemand beter van geworden. In meegestuurde bewijsstukken worden de plannen van Elvis toegelicht. Geloofwaardig? Jazeker, de documenten komen van de FBI zelf, dus…