De 16e editie van Almost in Elvis, getiteld Find Out What’s Happening is uit!

Acht volgers van het wel en wee van de onsterfelijke E delen hun verhalen met Almost in Elvis. De lezers hebben geen andere keuze dan mee te gaan in de emotionele achtbaan van deze uitgave. Deze editie is een paperback, gevuld met zeventig pagina’s woorden zonder schroom en een fotokatern. Gaat u mee?

Te bestellen door 10 euro (inclusief verzendkosten) over te maken op rek.nr. NL36 INGB 0004 5997 91 t.n.v. D. van Tiel o.v.v. 16e AiE en uw postadres.

Omslag 16e AiE

Omslag 16e AiE