‘Het blad Almost in Elvis is de ontdekking van het jaar’, aldus een recensie in de Volkskrant

De achttiende uitgave, Nothingville – Amerikaans Elvisjournaal, is gerecenseerd door Paul Onkenhout in de Volkskrant van 7 februari. Lees krantartikel of de versie op de website van de Volkskrant. Nothingville is te verkrijgen door tien euro over te maken op rekeningnummer NL74INGB0009221545 t.n.v. D VENTIEL o.v.v. Nothingville en je postadres.